septembrie 16, 2020

UVVG pune accent pe pregătirea profesională 1

UVVG pune accent pe pregătirea profesională

Nobilă și complexă prin misiunea pe care o are de îndeplinit, profesia de cadru didactic promovează și valorizează educarea şi formarea de personalităţi autonome, integrabile social, cu capacităţi de gândire critică şi creativă, şi nu…