ianuarie 14, 2021

Informare 1

Informare

Privind terenurile agricole nelucrate timp de doi ani consecutiv În conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru terenurile nelucrate timp de doi ani consecutiv, proprietarii și utilizatorii acestora datorează impozite majorate. În acest sens, la…